Funds information

News

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji fundacji o nazwie Fundacja Badawcza MagTop

Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000658143 wraz z wezwaniem ewentualnych wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.

26-07-2018

Likwidator Fundacji Badawczej MagTop z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000658143) podaje do publicznej wiadomości, że na podstawie Uchwały Nr 1 z dnia 28 czerwca 2018 r. Rady Fundacji Badawczej MagTop w sprawie likwidacji Fundacji, z dniem 30 tego czerwca 2018 wszczęta została procedura likwidacji Fundacji Badawczej MagTop – Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną. Na likwidatora wyznaczono Prof. Andrzeja Wiśniewskiego. Likwidator stwierdza, że Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiada żadnych zobowiązań. Otwarcie likwidacji Fundacji zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego dniu 24 lipca 2018 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy na podstawie wniosku o sygnaturze Wa. XIII Ns-Rej. KRS 37752/18/657.

Postępowanie likwidacyjne nadal trwa aż do momentu wykreślenia Fundacji z rejestru KRS.

W związku z powyższym wzywa się ewentualnych wierzycieli Fundacji do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do dnia 26 sierpnia 2018 r. Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres: Fundacja Badawcza MagTop, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Prof.  Andrzej Wiśniewski
Likwidator Fundacji Badawczej MagTop
z siedzibą w Warszawie

READ MORE
Skip to content